Olycksfall & insjuknande

  • Att styrelsen varje år utser ansvarig att underhålla och fylla på ”första hjälpen-tavlan” och hjärtstartaren.
  • Att var tredje år genomföra en ny utbildning för ledarna i hjärt- och lungräddning.
  • Att av certifierat företag besiktiga gympasalen och dess inventarier.
  • Styrelsen skall verka för att anpassa lokalerna för funktionshindrade, vilket minskar olycksrisken för alla.
  • Styrelsen utser varje år en ansvarig att uppdatera listan för deltagarnas telefonnummer.
  • Vid svårare olyckor ansvarar styrelsen för att bilda en krisgrupp och anlitar den externa expertis som krävs.
  • Gymmets redskap samt spinningcyklar underhålls kontinuerligt av utsedd person av styrelsen.
  • Ledaren bör ha en aktuell kontaktlista för barngrupper.
  • Ledaren har ansvar att kontrollera med föräldrar om barnet har några allergier eller sjukdomar ledaren eller andra barn måste ha vetskap om.
  Hjärtstartaren på Albylen finns registrerad i Hjärtstartsregistret.

Protokoll från senaste säkerhetsbesiktningen i gymnastiksalen.
2-orna är delvis åtgärdade. 3-an åtgärdad omgående.

Antaget av styrelsen 29/11 2017.

<< bakåt • framåt >>