Sportlov 2022

Här kommer årets sportlovsprogram om alla aktiviteter som sker på Albylen. Vi hoppas att ni finner det intressant och att någon eller några aktiviteter kan passa.

Välkomna säger vi till alla, ung som ”gammal”.

Vårprogram och årsmöte

Albylens vårprogram är klart. Du finner det i spalten till höger. Där finns även årets medlemsbrev. Du behöver inte vara medlem i HAIK för att träna på Albylen, men vi blir så klart glada om du vill vara med i föreningen.

Vi planerar för ett fysiskt årsmöte i senare delen av mars. Som medlem kan du nominera personer till de olika förtroendeuppdragen. Person, som du vill nominera, ska vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Du kan även föreslå dig själv. Förslagen lämnas till valberedningen. Vill du lämna in ett förslag att behandlas på årsmötet, en så kallad motion, så ska den vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. Skriv till vår epost-brevlåda nyhetsbrev@pekdator.se ifall du vill ha kontaktuppgifter till valberedningen eller styrelsen.

Varmt välkommen till Albylen och HAIK!