Datakurs för nybörjare

Förutom grundläggande datorhantering går vi igenom de vanligaste tjänsterna på internet. E-post, surf, Facebook, Skype, internetbank och säker surf. Lite lek och spel och kanske något om ordbehandling och kalkylblad om vi hinner. Vi använder bärbara datorer med Windows 8 som lånas hem mellan gångerna.

Fem gånger 2,5 timme med början 7 oktober. Begränsat antal platser. Anmälan till Christer Delding på 0709 542 033.