Ledarpolicy

Ledarna i HAIK sätter gemenskap, trivsel och kamratanda före resultat och placeringar. Vi värnar om gemenskapen och vår betydelse som förening för de boende i vår bygd. Vår förening är en hörnsten i bygden och vi vill att alla hjälper till  att vårda klubben.

 • Att bygga upp ett system för bra kontakt med föräldrarna, t.ex. sms.
 • Att orda med minst ett föräldramöte varje säsong
 • Att visa föredöme och föregå med gott exempel
 • Att uppmuntra och ge beröm
 • Att vid aktiviteter bära klubbens profilkläder
 • Att ta del av utbildningar som erbjuds
 • Att ta hänsyn till de olika individernas mognad
 • Att ta del av styrelse/arbetsgruppens beslut och rekommendationer och följa dem
 • Att skapa bra relationer med motståndare och domare
 • Att vara lyhörd och skapa nyheter som driver föreningen
 • Att omgående påtala brister med material , fastighet och planskötsel till styrelse/arbetsgrupp

<< bakåt • framåt >>