Information om Albylen

Öppettider

Gymmet och omklädningsrum är öppet varje dag mellan kl. 07.00-21.00. Ledare finns vid speciella tidpunkter, se aktuellt program.

Övriga lokaler är öppna i samband med våra olika aktiviteter, se aktuellt program.

Vad som finns i Albylen idag

Hulterstad AIK bedriver bowls, innebandy, bordtennis, gymnastik, fotbollsträning mm. Stenåsa-Hulterstad Skytteförening har luftgevärsskytte i en av de före detta skolsalarna. Kyrkan har kör-verksamhet. Vidare så använder kommunala förskolan gymnastiklokalen regelbundet vid sina aktiviteter. Sammantaget så finns det aktiviteter i lokalerna nästan dagligen.

Avgifter

Styrelsen har diskuterat olika sätt att ta ut avgifter på, och insåg att en års-/terminsavgift skulle vara det mest lätthanterliga ur administrativ synpunkt, men att man också ska kunna betala per gång/aktivitet. Företag ska kunna köpa opersonliga aktivitetshäften som bockas av efter hand som de anställda utnyttjar dem.

Det går även bra att köpa presentkort som antingen är ett helår- eller ett terminskort. Samma priser gäller för presentkort som vanligt års/-terminskort.

Ungdomar upp till och med högstadiet deltar gratis i aktiviteter under förutsättning att det är medlemmar i Hulterstad AIK.

Medlemsavgiften för 2022 är 100:- för vuxna, 50:- för skolungdom t.o.m högstadiet och 200:- för ett familjekort. Medlemsavgiften skall vara inbetald innan 1 mars. Vi är tacksamma om ni anger födelseår på medlemmarna i samband med att medlemskortet betalas in. Detta med anledning av att bidragen till föreningen styrs av hur ”gamla” våra barn och ungdomar är.

Lokalerna hyrs ut när dessa är lediga. Pris:  se prislista Hyra Albylen

Aktuella priser hittar du under Prislista Albylen.

Betala in på Albylen HAIK Bankgiro 378-7710. Märk betalningen med för- och efternamn samt vad betalningen gäller. Det går även att swisha in betalningen och då gäller nummer 123 288 7446. Skriv som meddelande vad syftet är med inbetalningen. Om ni betalar för någon annan person är det viktigt att ni även skriver dennes namn i meddelandetexten. Vid frågor, kontakt Lena Svensson på telefon 070-182 91 61.

Åldersgränser för Albylens gym/stryketräning:

För att träna i Albylen måste man vara minst 18 år.
Vid målsmans godkännande får man träna från 14 års ålder. Vi rekommenderar att träningen inleds med en gyminstruktion, som riktar sig till ungdomen. För att ungdom under 18 år ska få träna på gymmet krävs att förälder/målsman skriver ett godkännande ”intyg för ungdom 14-17 år” (se länk nedan). Intyget finns även att hämta på Albylen.

Observera att dessa åldergränser endast gäller för gym/styrketräning.
Övriga träningar är öppna för alla åldrar.

Den vuxne/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och dennes träning.

Länk till: Intyg för ungdom 14-17 år

Lämna ett svar