Var vänlig registrera Dig!

För att du ska kunna boka platser på spinning och cirkelträning måste du registrera dig på pekdator.se. Gör detta så fort som möjligt för snart sparkar vi igång med enbart internetbokningen. En dator med mobilt bredband kommer att sättas upp på Albylen inom kort, vilket medför att alla måste vara registrerade för att kunna boka.

Detta medför att våra spinningledare och instruktörer kan lätt kontakta deltagare om det skulle behövas ställas in något pass och så vidare.

Registrera dig nu!