Ungdomsverksamhet

(T.o.m. grundskolan)

VÄLKOMNA TILL HAIK:s OCH ALBYLENS BARN & UNGDOMSVERKSAMHET.

I Hulterstad AIK vill vi lyfta fram det lekfulla inom idrotten. Vi vill att alla ska delta och känna glädje i vår verksamhet. Vi vill att våra aktiviteter även i fortsättningen skall ingå i medlemsavgiften och vara kostnadsfria från övriga avgifter upp t.o.m. grundskolan
För att aktiviteter och förening ska motsvara Era förväntningar, ber vi Er beakta följande:

• Medlemsavgiften är viktig! Betala i tid och lämna uppgifter på födelsedag, postadress och mailadress.
• Uppmuntra Era barn att delta i vår verksamhet.
• Hjälp till att stötta föreningens verksamhet
• Tänk på att uppmuntra våra ledare.
• Packa ner rätt utrustning.
• Samåk och tänk på säkerheten i bilen. Var aktsam vid på och avstigning.
• Respektera de föreskrifter som finns i lokalen för verksamheten.
• Skräpa inte ner utan håll rent och snyggt omkring Er.
• Stötta Dina kamrater.
• Var rädd om lokal och inventarier.
• Skyddsglasögon skall användas vid innebandy.

Aktuella medlemsavgifter se hemsida www.pekdator.se
Om vi alla hjälper till kan vår förening och verksamhet vara en viktig del av vår fritid och sociala gemenskap.

Antagen av styrelsen 29/11-2017

Ungdomsverksamhet

<< bakåt