Aktivitet på höstlovet

Under höstlovet, vecka 44, arrangerar Hulterstads AIK i samarbete med Mörbylånga kommun och glaskonstnär Robert Oldergaard endagarskurs i glassmyckestillverkning och glasblåsning. Konstnär Maria Milton Loheden finns också på plats med sitt kunnande i glaskonst. Kursen riktar sig till barn från och med årskurs 1.

Pris: 100 kr/barn och kurstillfälle (en dag)

Tid: 27, 28 samt 29 oktober kl 10.30-14.30

Antal deltagare: Max 10 barn/dag

Plats: Triberga Oldergaarden nyligen invigda glashytta

Medtag lunchmat.

Anmälan görs till:

Robert Oldergaarden

mobil: 073-3822546

e-post: robert@oldergaard.se

VÄLKOMMEN!

KUUUL! eller Huuur!