Drogpolicy För HAIK

Vår föreningsverksamhet är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn utvecklas väl i allmänhet och i sitt idrottande i synnerhet. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har HAIK antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak alkohol, narkotika och dopningspreparat.

Tobak
Tobak innefattar både snus och rökning. Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning och tävling. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter eller iklädd föreningskläder ska man avstå från att röka/snusa. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter agerar vi på följande sätt: • Ledare/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är klubbstyrelsens och ledarnas

Alkohol
Vi tillåter inte att våra medlemmar använder alkohol under eller i anslutning till träning eller tävling. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna om ungdomen är under 18 år.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

Man får inte dricka alkohol under resor, läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Om vi upptäcker att någon av våra ledare bryter mot dessa regler gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Erbjuder stöd och hjälp
 • Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ledaruppdrag

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand klubbstyrelsens.

Narkotika och dopningspreparat

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar använt narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.

Vid dopning kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp

 • Utifrån dessa åtgärder bedöms eventuella konsekvenser för den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är ytterst klubbstyrelsens men även ledare/tränare, föräldrar har ett stort ansvar för att allt bruk av narkotika och dopningspreparat upptäcks och uppmärksammas.

Sammanfattning drogpolicy
Vi tillåter inte våra medlemmar att använda tobak och alkohol vid träning eller tävling. Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hanteringen av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjuden enligt lag. Därför råder nolltolerans för narkotika och dopningspreparat i HAIK. Upprepade brott mot HAIKs drogpolicy ges en skriftlig varning därefter avstängning och vidare utredning. Denna drogpolicy skall delas ut till samtliga medlemmar i föreningen och till föräldrarna till alla medlemmar under 18 år. Drogpolicyn skall kommuniceras vid möten inom HAIK och i kontakt med sponsorer och myndigheter. Varje ledare har ansvar för att alla känner till drogpolicyn. Drogpolicyn skall också fastställas en gång årligen på årsmötet.

<< bakåt • framåt >>