Jämställdhetspolicy

I Hulterstads AIK har alla lika värde:  flickor och pojkar, unga och gamla.

Jämställdhetsplan:

  • Alla ska värderas lika
  • Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att träna och spela med Hulterstads AIK
  • Alla är lika viktiga

Antagen av HAIK:s styrelse 20121015

<< bakåt • framåt >>