Brandsäkerhet

  • Att fortsätta med årliga besiktningar av brandsläckare
  • Att utse en ansvarig för brandvarnarna och årligen byta batteri och testa desamma
  • Att ge uppgifter om hur många som får vistas i lokalerna
  • Bra rutiner för sophantering
  • Att årligen inspektera elsäkerheten.
  • Att ha en dialog med Räddningstjänsten och vid behov en besiktning av lokalerna.
  • Att upprätta en utrymningsplan och återsamlingsplats för lokalerna.
  • Ledarna har ansvar att alla deltagare är ute från lokalen.

  Brandöversynens samtliga punkter med anmärkningar är åtgärdade och godkända av räddningstjänsten

Antaget av styrelsen 29/12 2017

Albylen brandöversyn 20170320

Guide till SBA Systematiskt Brandskyddsarbete

<< bakåt • framåt >>