Utemiljö-Trafiksäkerhet

  • Ingen biltrafik är tillåten på innegården. (undantag för leverans av varor-gods)
  • Grindarna skall vara stängda.
  • Parkera på avsatta platser.
  • Vid halka skall sandning ske på gångar.
  • Skräpa inte ner utan hjälp till att hålla rent.
  • Tänk på barnen och kör försiktigt särskilt på infartsväg och parkering.
  • Samåk för bättre säkerhet och miljö.
  • Ansvarig ser till att utebelysning är hel.

Antagen av styrelsen den 29/11 2017

Utemiljö

<< bakåt • framåt >>