Gymmet

Träning i Albylens gym stärker och ökar rörligheten i dina muskler, ligament och leder. En kvalitetshöjning av din fysik.

Kontakta våra gyminstruktörer
  • Jan Wahlin 070 300 95 97
  • Marcus Petersson 073 808 04 47
  • Lena Wikström 073 182 07 03
Tider med gyminstruktör på plats
  • Se aktuellt program

Vill du boka annan tid ring någon av instruktörerna för att boka tid

Du har alltid en gratis ”pröva-på” därefter kan Du lösa 10-kort eller betala 50:- per gång. Du kan också lösa årskort, halvårskort eller månadskort och får då tillgång till alla aktiviteter; ex spinning, gym, bastu och cirkelträning. För mer information se under rubrik Om Albylen.

Åldersgränser för Albylens gym/stryketräning:

För att träna i Albylen måste man vara minst 18 år. Vid målsmans godkännande får man träna från 14 års ålder. Vi rekommenderar att träningen inleds med en gyminstruktion som riktar sig till ungdomen. För att ungdom under 18 år ska få träna på gymmet krävs att förälder/målsman skriver ett godkännande. Se mer information under rubriken Om Albylen.

Observera att dessa åldergränser endast gäller för gym/styrketräning.
Övriga träningar är öppna för alla åldrar.