Må Bra gruppen

När Albylen invigdes våren 2006, startade även vår MÅ BRA grupp. Då var vi 12, idag är vi ett 30-tal  damer i åldrarna 60 – 86 år boende på södra Öland. Vi träffas 10-12 ggr. under vår och höst, tisdagar mellan 13.00- 16.00. Första timmen har vi fysisk aktivitet, alternerande på spinningscyklarna eller träning på gymmet. DSC02984En grupp går stavgång på byn, vi avslutar sedan med stretching. Alla är entusiastiska och vet vikten av att försöka hålla kroppen i trim, vi är aktiva med de individuella förutsättningar var och en har.

Därefter är det samling i körsalen för fika och dagens program, vi avslutar sedan med Qigong eller avslappning allt efter önskemål. Vi har haft många olika programinslag under årens lopp. Ibland är någon intressant person inbjuden, som föreläser över ett ämne som ligger i linje med våra ambitioner att kunna MÅ BRA till både kropp och själ.

Vi har lyssnat till läkare, psykolog, osteopat, haft hudvård med kosmetolog, dansat magdans och zumba, lyssnat till författare som läst poesi, pratat om våra sydöländska författare och tipsat om bra litteratur. Vi har målat, kardat och tovat ull, gjort smycken, påsk och julpysslat. DSC02757VI har vårluncher och julfester. Varje vår och höst gör vi en utflykt till olika intressanta platser, både på Öland eller inom länet. Dessutom har vi tillgång till fina naturområden i vår närhet. Allt detta ger ökade kunskaper och ökar vårt välbefinnande.

Vi ska heller inte glömma bort den kompetens som finns inom gruppen, alla har vi olika livserfarenhet och olika kunskapsområden, som vi kan delge varandra. Vi är indelade i fyra grupper, varje grupp ansvarar med en aktivitet/termin och fika två gånger. Som ledare håller jag i de övergripande och ser till att vi har ett program, att hålla oss till under de 10-11 gånger vi träffas. Kostnad är 50 kr/ggr. Betalas till HAIK:s klubbkassa genom bankgiro. Jag skickar en redovisning för hur många gånger var och en deltagit under ”terminen” till HAIK:s kassör och till SISU = Smålandsidrottens kansli. Gemenskap, samhörighet och trevliga upplevelser, något för både kroppen och knoppen gör, att vi med glädje och förväntan ser fram emot våra tisdagsträffar.
DSCN0095

Ingrid Ljungholm Dal
Tel: 45165 eller 070-5470586
ingridljungholmdal@gmail.com