Ironman tävling 19 augusti

Hulterstads AIK är en av alla föreningar som är involverade med Ironman. Detta arbete betyder mycket för vår förening med tanke på den ersättning vi får men det är också en mycket rolig uppgift att på detta sätt få se tävlingen på nära håll men även den gemenskap detta arbete ger oss. HAIK´s uppdrag består att ha en depå i Hulterstad där vi servar cyklisterna med ”mat” och dricka. Vi har också uppdrag att placera ut trafikvakter på vissa ställen mellan byarna Torngård och St Brunneby. För att få vara trafikvakt krävs det dock att man är utbildad två timmar samt att man har körkort. Utbildningen kommer att ske på Albylen den 10 augusti kl 18. Om ni är intresserade att hjälpa till på Ironman i depån eller som trafikvakt så är vi jättetacksamma. Ju fler vi är… ju roligare och enklare det blir. Meddela Lena på telefon 070-1829161 om intresse finns för att gå utbildningen så kommer ni få mer information runt detta senare. När det gäller hjälpa till i depån, prata gärna direkt med vår depåchef Jerry Jedebäck eller med Lena. För att hjälpa till i depån behövs ingen utbildning.