Naturpatrullen i Ottenby

091014

Måndagen den 5 oktober var Naturpatrullen inbjudna av Länsstyrelsen att delta, när 400 grönfläckiga paddor skulle släppas ut i Ottenby! En stor skara förväntansfulla, nyfikna barn samlades runt de två plastbaljor paddorna förvarades i innan utsläppet skulle ske.

Nordens ark, som fött upp dessa paddor informerade oss om arten och lät oss även ställa frågor. Vi lärde oss bland annat att den grönfläckiga paddan är en akut hotad art och att det nu gäller att hitta bra platser för den att överleva på.
Den gillar bäst att komma fram under den mörkare delen av dygnet. På dagen ligger den i håligheter, under stenar och stenrösen. Hittar man en grönfläckig padda får man inte ta upp den, men gärna skriva in i loggboken vid Ottenby fågelstation, var och när man såg den.
När paddorna släpptes ut vid en stenmur, fick vi stå helt stilla så att ingen padda skulle förolyckas. Naturpatrullen fixade naturligtvis detta utmärkt, trots att de små liven framför våra fötter skuttade kors och tvärs. När de börjat komma till ro och hittat sina gömmor, gick vi in i värmen där länsstyrelsen bjöd på saft och bulle!

Det ska bli spännande att se hur det går för de grönfläckiga paddorna. Hoppas att vi får se dem igen till våren! Tack Helena Lager som fixade så att barnen fick vara med!

Karin Väpnare (förälder till barn i Naturpatrullen)

Lämna ett svar