Promenader 1 och 8 juli

Promenaden den 1 juli blir i Triberga. Vi samlas på Albylen 18:30 alternativt hos Gösta och Ingalill kl 18:40. Medtag egen fika. Vid ev. osäkert väder, gå in på Albylens hemsida på måndagens eftermiddag så står det om promenaden är inställd.
Promenaden den 8 juli görs på Stenåsabadets Camping. Samma tider gäller, 18:30 vid Albylen alternativt 18:40 på campingen. Vi avslutar denna promenad med fika på Strandpärlan.

Välkomna till dessa promenader hälsar Olle och Lena