Spinning onsdag den 16 mars

Spinningen onsdagen den16 mars är tidigarelagd en halvtimme med anledning till att alla som vill ska hinna gå till årsmötet i Hulterstadsgården kl 18.30.

Ny tid för spinningen denna onsdag är start 17.30.

Välkomna!