Aktiviteter

Här följer information om aktiviteter och priser för Albylen

Vad som finns i Albylen idag

Hulterstad AIK bedriver bowls, innebandy, bordtennis, gymnastik, fotbollsträning mm. Stenåsa-Hulterstad Skytteförening har luftgevärsskytte i en av de före detta skolsalarna. Kyrkan har kör-verksamhet och öppen förskola. Vidare så använder kommunala förskolan gymnastiklokalen regelbundet vid sina aktiviteter. Sammantaget så finns det aktiviteter i lokalerna nästan dagligen.

Avgifter

Styrelsen har diskuterat olika sätt att ta ut avgifter på, och insåg att en års-/terminsavgift skulle vara det mest lätthanterliga ur administrativ synpunkt, men att man också ska kunna betala per gång/aktivitet. Företag ska kunna köpa opersonliga aktivitetshäften som bockas av efter hand som de anställda utnyttjar dem.

Det går även bra att köpa presentkort som antingen är ett helår- eller ett terminskort. Samma priser gäller för presentkort som vanligt års/-terminskort.
Ungdomar upp till och med högstadiet deltar gratis i aktiviteter under förutsättning att det är medlemmar i Hulterstad AIK.

Lokalerna kommer att hyras ut när dessa är lediga. Se prislista.

Aktuella priser på medlemskort och träningsavgifter hittar du i den högra spalten.

Betala in på HAIK Bankgiro 378-7710

Åldersgränser för Albylens gym/stryketräning:

För att träna i Albylen måste man minst vara 18 år
Vid målsmans godkännande får man träna från 16 års ålder.

Observera att dessa åldergränser endast gäller för gym/styrketräning.
Övriga träningar är öppna för alla åldrar.