GUIDE – Lägga till sida/Uppdatera sida

Lägga till ny sida

1. Börja med att klicka på ”Skapa Ny” i menyn.

2. Läs innehållet som är skrivet på bilden. Det är alltså väldigt likt att jobba med innehåll på en sida som i en nyhet (läs den guiden). Se till att HTML-fliken är aktiverad. Tryck på ”Publicera” för att publicera sidan, ”Förhandsgranska” för att förhandsgranska och ”Spara utkast” för att spara som utkast.

3. Man kan också göra sidor som ska vara undersidor till en annan sida. Man väljer då förälder till sidan i listmenyn som kan ses på bilden nedan.

4. På sidorna vill man kanske också ha innehåll i kolumnen till höger som själva huvudinnehållet. Bläddra ner på sidan till ”Egna fält” och klicka på ”Ange nytt” för att lägga till innehåll i högerkulumnen.

5. Skriv en rubrik i fältet till vänster och huvudinnehållet till höger. Använd taggar för att göra styckeindelning. När du är klar klickar du på ”Lägg till eget fält”. Vill du lägga till en ny ”puff” i högerkolumnen gör du om proceduren genom att börja med att klicka på ”Lägg till eget fält”.

6. Säg nu att vi har skapat en ny sida. Den har fått namnet ”Ny sida” och är en undersida till sidan”Aktiviteter”. Vi vill ju då att sidan också ska synas i menyn på sidan! Hur gör vi då? Jo, så här! Börja med att klicka på ”Menyer” i wordpress-menyn.

7. Se till så att fliken ”huvudmeny” är vald, och leta sedan upp din nya sida i listan till vänster. Kryssa i de sidor du vill lägga till i menyn och klicka sedan på ”Lägg till i meny”.

8. När vi klickat på ”Lägg till i meny” så läggs den eller de sidor som valdes längst ner i menylistan som är i det högra fönstret. Bläddra ner och titta. Här kan man sedan jobba bestämma var man vill att den nya sidan ska ligga genom att dra och släppa den. Vill man ha den som en huvudsida ser man till att den ligger mer till vänster som vi ser att ”Nyheter”, ”Aktiviteter” med fler gör. Vill man ha den som en undersida så lägger man den lite mer till höger. Det kanske låter krångligt, men WordPress ger dig mycket hjälp så det är inte krångligt! Vår sida var ju en undersida till ”Aktiviteter”. Därför drar vi in den under där så den hamnar rätt!

9. När detta är gjort bläddrar vi ner igen och klicka på ”Spara meny”. Sedan är det klart!

10. Här ser vi resultatet.


Uppdatera sida

1. Klicka på ”Sidor” i huvudmenyn.

2. Du får upp en lista med alla sidor som finns. När du håller muspekaren över namnet på varje sida får du upp en liten meny under. För att uppdatera en sida väljer du ”Redigera”.

3. Du får du upp sidan med allt innehåll, sen är det bara att ändra det som ändras skall! När det gäller högerkolumnen kan du ta bort en ”puff” genom att ta ”Radera” eller uppdatera den genom att klicka på ”Uppdatera”. Du kan också lägga till en ny genom att ta ”Ange nytt” såklart. När du är klar med allt klickar du på ”Uppdatera” till höger.