Årsmötet

Vi i styrelsen har ett förslag att vi skjuter fram vårt årsmöte i tiden för att om möjligt kunna träffas fysiskt istället för digitalt. Förslaget är att skjuta fram mötet till maj månad då förhoppningsvis vi har kommit längre fram med vaccineringen samt att vädret gör att vi kanske kan hålla mötet utomhus alternativt att vi sprider ut oss i gymnastiksalen.
Eftersom vi frångår våra stadgar, som säger att årsmötet ska hållas innan mars månads utgång så skulle vi vilja att även våra medlemmar får möjligheter att säga vad ni tycker i denna fråga.

Vi är tacksamma om så många som möjligt av er vill skicka in till nyhetsbrev@pekdator.se vad ni tycker:
– Mötet ska hållas inom ramarna av vad stadgarna säger
– Mötet kan skjutas upp för att möjliggöra ett fysiskt möte istället för digitalt.

Utefter dessa svar kommer vi ta ett beslut om hur vi ska göra.

Svar på detta önskas senast 3 febeuari.

Vi tackar för er hjälp.

Hör bara av er om ni har några frågor.
Hälsningar Styrelsen