Besked ifrån Arvsfonden

Igår fick vi ett positivt besked från Arvsfonden angående bidrag till vår nya hall. Detta ger oss möjlighet att jobba vidare med detta projekt. Ett mycket glädjande besked förstås och vi kommer att skriva ett medlemsbrev efter att vi har haft vårt nästa styrelsemöte (3 oktober) om hur vi går vidare med planeringen av denna nya hall.