Frigörande dansen

Med anledning av för få anmälningar väljer vi att skjuta upp den frigörande dansen som skulle börjat på torsdag till hösten istället. Vår tanke är att vi startar upp i september och kör till advent. Vi återkommer med mer information runt detta i augusti.