Ironman 2017

Tack alla ni som hjälpte till på Ironman i år. Detta kan ha varit i depån i Hulterstad, trafikvakter mellan Torngård och St Brunneby eller som hejande publik längs vägen. Ni är guld värda för vår förening HAIK och för Ironman i stort.

Hälsningar Styrelsen