Tabatan byter veckodag

Hej!

Tabatan startar ONSDAG den 5 november 2014 kl.19.00-20.00. Byte av dag från tisdag till onsdag- då får alla som vill möjlighet att både gå på cirkelträningen på tisdagen OCH tabatan på onsdagen…

Sprid detta med den nya dagen för tabatan! Om det finns några frågor om tabatan- kontakta Jenny Sernefalk på mobilnummer 072-1608251